Een andere lens

verlaten

Af en toe is het inspirerend om op pad te gaan met een weinig gebruikte lens. In dit geval een 28 mm prime lens. Gewend als ik ben aan een zoomlens betekent het in dit geval zoomen met je voeten en nauwkeurig kaderen. Ik gaf mij zelf de opdracht om binnen een bestek van 20 minuten wegen te fotograferen in de buurt. Dit is de buitenhaven in Maassluis. Zondagochtend in Maassluis, maar dan anders.

Every now and then it is inspiring to go out with a rarely used lens. In this case a 28 mm prime lens. Accustomed as I am to a zoom lens means in this case zoom with your feet and accurate framing. I gave myself a challenge to photograph roads nearby in a period of 20 minutes. This is the outer harbour in Maassluis. Sunday morning in Maassluis, but seen different.

Share this on →  Facebook   Ι Twitter   Ι Google+


pijl naar top pagina