header photo

About me

Fotografie is:


Sinds ik met fotografie bezig ben is dit allemaal aan de orde en ik geniet er van. Onderwerpen vind ik doorgaans thuis en in de buurt. In de digitale composities nemen surrealistische onderwerpen een belangrijke plaats in.

Destijds startte ik met traditionele expressievormen. Schilderen en grafiek. Werken met textuur in collages vulde het later aan. De opgebouwde kennis en ervaring gebruik ik opnieuw in mijn digitale werk. Fotograferen en fotomanipulatie zijn momenteel mijn belangrijkste expressiemiddelen.

Ik woon en werk in Maassluis

Samen met fotovrienden participeer in een collaborative blog. Wat we met elkaar maken kunt u hier zien.

U kunt mijn online wisselexpositiehier zien.


Photography is:


Since I am engaged in photography I encounter this all and I enjoy it. Topics I find generally at home and in the neighborhood. In the digital compositions surreal topics play an important role.

At the time I started with traditional forms of expression. Painting and graphics. Working with texture in collages completed this later. on The thus gained knowledge and experience I use again in my digital work. Photography and photo manipulation are currently my main means of expression.

I am a Dutch based photographer and living and working in Maassluis.

Along with photofriends I participate in a collaborative blog. What we monthly create you can seehere.

You can find my temporary exhibition onlinehere.pijl naar top pagina