Bijna op zee

Bijna op zee

De Sea Princess bezocht Rotterdam op 25 juni 2016. Voor dit eendaage bezoek hadden de passagiers en bewolkte dag die later zonnig werd. Op het einde van de dag zelfs heel zonning. Hier is ze bij Hoek van Holland en kiest bijna zee.


Foto genomen met een 200mm lens. 1/13, f36 en ISO 100. Ontwikkeld in Lightroom.

The Sea Princess visited Rotterdam on 25 June 2016. For this one day visit passengers had a cloudy day, that later became sunny. At the end of the day even very bright. Here she is at Hoek van Holland, and then almost sea. Photo taken with a 200 mm lens. 1/13, f36 and ISO 100. Developed in Lightroom.

Scheepsinformatie

Share this on →  Facebook   Ι Twitter   Ι Google+


pijl naar top pagina