De lent is er bijna

voorjaarsbegin

Op een fietstocht tussen Maassluis en Vlaardingen kwam ik een berm tegen waarin ik een compositie kon zien. De foto is met Photoshop aangepast om het kille licht te nadrukken. Hier proefde ik het aanstaande doorbreken van de lente.

On a bike ride between Maassluis and Vlaardingen I came across a roadside in which I could see a composition. The picture is adjusted in Photoshop to emphasize the cold atmosphere. Here I visualised the departing of the winter and the upcoming spring.

Share this on →  Facebook   Ι Twitter   Ι Google+


pijl naar top pagina