Zonder titel

Composite

Als ik de foto een titel zou meegeven, dan zou dat u als kijker al te veel beïnvloeden. Ik hoop dat ieder, als hij of zij dit ziet, zijn gedachten en associaties vrij kan vormen. Het is al weer een tijdje geleden dat ik dergelijk werk gemaakt heb. Nu de donkere dagen voor de Kerst ons vergezellen en er buiten wat minder inspiratatie is op te doen, is het fijn om aan collages te werken. Ik hoop dat u er met plezier naar kijkt.

If I would give this photo a title, then your thoughts could be encouraged to go in a particular direction. That is not what I have in mind. I hope that everyone, seeing the picture, can develop one’s own associations or narrative. It has been a while ago that I made such a work. Now that the dark days before Christmas accompany us and outdoors is less inspiration, it’s nice to work on collages. I hope you enjoy the picture.

Share this on →  Facebook   Ι Twitter   Ι Google+


pijl naar top pagina