Reizigers

Reizigers

Geboeid als ik ben door de prachtige effecten die in speelfilms worden gebruikt, ben ik de laatste tijd wat meer bezig om deze effecten na te maken en te gebruiken. De technische term hiervoor in het Engels is color grading. Het wordt gebruik in video maar ook toegepast op foto’s. Er zijn veel manieren om je foto wat anders te kleuren. Een kleurlaag, een kleurverloop filter, gedeeltelijk inkleuren. Deze techniek van color grading echter, gebruikt het contrast in de kleurkanalen en de kleursoort alsmede de verzadiging. Heel vaak zijn het complementaire kleurschema’s, die een bepaald dramatisch effect geven.

Het station van Valencia is op zichzelf een bezienswaardigheid. Al op leeftijd en een hal met art-deco ornamenten. Desondanks zie je er weinig mensen foto’s maken. Toen ik de hal in kwam had ik een prachtig tegenlicht. Door het contrast werd het als vanzelf al bijna een zwart wit foto. Een duo tone was het eerste waar ik aan dacht, maar even later wilde ik een stap verder. Color grading zou het worden. Hiermee heb je meer beheersing over de fijnere schakeringen.

Panasonic DMC-TZ60, f4.6, 1/1000 s, ISO 100, 70 mm.

Fascinated as I am by the wonderful effects that are used in feature films, I have been studying these effects in the past weeks to understand and use them. The technical term for this, in English, is color grading. It is used in video but also applied to photos. There are lots of ways to get your photo colored. For instance a solid color layer, a gradient filter, partially colorizing. This technique of color grading however, uses the contrast in the color channels, the hue and the saturation. Very often complementary color schemes are used, which give a particular dramatic effect.

The station of Valencia (Spain) is in itself a point of interest. Already on age and a Hall with art-deco ornaments. Nevertheless, you can see few people take pictures. When I came in I had a beautiful back lit hall. By the strong contrast in light it was already almost a black and white photograph. A duo tone was the first thing I thought of for applying, but a little later I wanted to take it a step further. Color grading it would be, because you can have more control about the finer shadings.

Share this on →  Facebook   Ι Twitter   Ι Google+


pijl naar top pagina