Een raceauto opgeknapt

raceauto

Gerda van Lint nam een foto van een bevriende relatie in een raceauto op het circuit van Zandvoort. De eigenlijke bedoeling was om dit te nemen met panning. Alleen het ging zo snel, daarom kwam dit niet tot stand. Gelukkig is er Photoshop om de foto zodanig te bewerken dat de opname meer recht doet aan de wens en de herinnering. In Ps CC 2015 gebruik gemaakt van Curves adjustment, Blur on a path (2x) en Content aware technieken om de foto aan de rechterzijde te verlengen.

Gerda van Lint took a photo of a friend in a race car on the circuit of Zandvoort. The intention was to take this shot with panning. Only it went so fast and that is why it didn’t work out well. Fortunately, there is Photoshop to edit the photo in such a way that the recording does more justice to the intention and the memory. In Ps CC 2015 I used Curves adjustment, Blur on a path (2 x) and Content aware techniques to extend the picture on the right side.

Share this on →  Facebook   Ι Twitter   Ι Google+


pijl naar top pagina